Ontbinding van de vzw, maar verandert er eigenlijk niets.

Beste vrienden,

Dit kleine woord om je het laatste nieuws over Photographia te geven.

Zoals je weet, kan ik het niet blijven beheren en zochten we een koper. Nou, het is bijna klaar. We moeten nog enkele kleine stappen voltooien.

Op 11 april dienden Isabel, Luc en Geneviève hun ontslag in.

Photographia vzw wordt vrijwillig ontbonden. Alle activiteiten en activa worden overgenomen door Photoviews vzw onder het voorzitterschap van Michel Draguet.

Het doel van de Photographia-sectie is het behoud en de promotie van het fotografische erfgoed.
De Photoviews vzw moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Alle activiteiten die momenteel onder de naam Photographia ASBL worden georganiseerd, zullen onder de naam Photographia door Photoviews vzw worden genomen.
  2. Occaphot ‘, de Beurs van Brussel, behoudt de naam van Occaphot’ en wordt georganiseerd door Photographia als onderdeel van Photoviews. Occaphot’ zal volgens de traditie, op de eerste zondag van december worden georganiseerd in een van de gemeentes van de stad Brussel. Een datumwijziging is alleen mogelijk in geval van overmacht en na bestudering van de kalender van de Europese beurzen.
  3. Photographia kan elk ander fotografisch evenement organiseren dat het nuttig acht (andere beurzen, vergaderingen, demonstraties, tentoonstellingen, workshops, enz.)
  4. Aangesloten leden kunnen ervoor kiezen alleen het gedeelte Photographia of Photoviews te ondersteunen of beide secties te ondersteunen.
  5. De privacy van het adresboek van Photographia zal worden gerespecteerd, geen gegevens of informatie over haar leden of deelnemers kunnen worden gedistribueerd, verkocht of op welke manier dan ook worden uitgewisseld.

 

Alle financiële en materiële middelen (bankrekening, beursmateriaal, fotomateriaal als gevolg van donaties, adresboek, website en accounts op sociale netwerken, leveranciers van rekeningen, archieven, enz.) Zullen ter beschikking worden gesteld aan Photoviews en / of zo snel mogelijk overgebracht naar Photoviews.

Kortom, absoluut niets verandert voor jou, het is gewoon een andere verantwoordelijke en we verliezen de 3 letters VZW.
Ik zal Michel minstens in 2018 in zijn organisatie begeleiden.

Bedankt voor uw loyaliteit.

Isabel