Voorwaarden: beurzen

1) Huren van standen:

1.1) De vzw behoudt zich het recht voor om de toegang en verhuurd te weigeren zonder uitleg.

1.2) Onze standen worden verhuurd per ½ tafel. De verschillende metingen worden vermeld in de beschrijvingen van de artikelen in de reservatiewinkel.

1.3) Inschrijving kan via de website en het online shop.

1.4) Prijzen en betalingen voor stand reserveringen:

De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na het maken van uw reservering. Dit geldt voor alle verkopers, zowel lokaal als buitenland. Zonder betaling wordt uw reservering op de 8e dag geannuleerd.

Betaling kan gebeuren op rekening IBAN: BE58 7512 0834 0579 BIC/SWIFT AXABBE22. Indien gewenst kunnen wij u een Paypal factuur bezorgen waarmee u online met credit kaart kan betalen.

Prijzen zijn aangegeven in de omschrijving van het artikel op de online reserveringswinkel. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van de periode waarin u bent, (hoe vroeg u reserveert, hoe goedkoper het is). De verschillende prijzen en hun datums worden aangegeven in de beschrijvingen van de artikelen in de online reserveringswinkel.

1.5) Annuleren kan tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement, per e-mail aan info@photographia-asbl.com, of per post naar 9 route d’Ohain 1380 lasne, België. Terugbetaling van het huurgeld vervalt bij laattijdig annuleren. Tenzij zeer uitzonderlijke omstandigheden. In voorkomend geval dient overlegd te worden met de voorzitter van de vereniging.  Terugbetalingen zijn onmogelijk na het evenement.

1.6) De vzw Photographia zal haar uiterste best doen de standhouders de plaatsen toe te wijzen volgens de parameters die ze hebben aangevraagd, dit kan niet gegarandeerd worden. Laatste moment wijzigingen kunnen voorkomen.

1.7) De opstanden moeten een voldoende hoeveelheid materiaal te verkopen of exposeren hebben. Lege tafels of halfleeg is niet aanvaardbaar.

1.8) De standhouders zijn als enige persoonlijk verantwoordelijk voor hun materieel en persoonlijke bezittingen. De vzw, de eigenaar of de managers van het trefpunt kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of diefstal van de standhouders voorraad, persoonlijke bezittingen of voertuig. Elke verkoop gebeurt tussen de verkoper en de koper. De vzw, het beurscomplex of de managers zijn niet aansprakelijk voor de problemen die na een verkoop zouden kunnen ontstaan. Noch deelnemen aan een bemiddeling van welke aard ook.

1.9) De standhouders dienen de locatie en haar omgeving te respecteren. Alle afval dient gesorteerd en worden gedeponeerd in de voorziene containers.

1.10) Tenzij duidelijk anders vermeld is er geen bewaking van het gebouw en parking. Om deze reden geen voorraad, persoonlijke bezittingen of voertuigen buiten de vermelde uren achter te laten.

 

2) PARKING:

2.1) Exclusieve toegang tot de parkeergarage zal worden toegekend aan de standhouders. Dit op vertoon van de geldige persoonlijke (kenteken) parking card bezorgd door de vzw, na ontvangst van de betaling. Deze kaart moet duidelijk in het zicht op het dashboard van het voertuig worden geplaatst tot het eind van het evenement.

2.2) Toegang tot de parking voor beursen wordt toegekend vanaf 6u50.

2.3) Het blokkeren van toegang tot de parking, gebouw, en nooduitgangen of op een zodanige wijze parkeren dat manoeuvreren rond de parking wordt bemoeilijkt is verboden.

2.4) De standhouders zijn aansprakelijk voor alle schade welke zij aan de eigendom en voortuigen veroorzaken.

2.5) De vzw, de eigenaren of managers van het trefpunt kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of diefstal aan de voertuigen van de standhouders.

2.6) Parkeergelegenheden voor mindervaliden laat u vrij. Elk voertuig zonder specifieke toestemming of een geldige invaliditeitskaart wordt weggesleept.

2.7) De vzw zorgt ervoor dat alle parkeergelegenheden voor mindervaliden duidelijk gemarkeerd zijn.

 

3) TOEGANG TOT DE LOCATIE:

3.1) Toegang tot de zaal hetzij met standhouder badge, hetzij met geldig toegangsticket binnen de openingstijden, hetzij met een uitnodiging.

Naar aanleiding van de feedback ontvangen van onze verkoper zijn de bepalingen en voorwaarden voor onze beurzen gewijzigd.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

3.2) Toegang tot de zaal voor verkopers is alleen toegestaan ​​op de aangegeven tijdstippen:

  • Voor betalende leden van de vzw vanaf 7.00 uur.
  • Voor standhouders die geen leden van de vzw betalen vanaf 7.30 uur.
  • Early birds vanaf 8.30 uur
  • Bezoekers vanaf 9.30 uur

3.3) Toegang wordt pas verleend aan het publiek nadat zij zich van de toegangsprijs hebben vrijgesproken. Deze vergoeding staat vermeld op het publiciteitsmateriaal en wordt bij de ingang vermeld. Aan standhouders bij presentatie van hun persoonlijke badge. Voor deze badge is een aanbetaling van 2 € per badge vereist die aan het einde van de dag op de dag zelf wordt terugbetaald bij terugkomst van de badge.

3.4) Elke poging tot toegangsfraude door het uitwisselen van badges van elk type en / of parkeerkaart, kopiëren van toegangsbewijzen, ongeacht of ze betalen of gratis, door een stal te huren om eerder toegang te krijgen tot koopwaar van verkopers, om assistent-badges te gebruiken met als doel om kosteloos of op een andere manier om het betalen van deelnamekosten te vermijden, zal leiden tot onmiddellijke verbijstering van de mensen van het evenement zelf en alle toekomstige evenementen.

3.5) Early birds moeten de juiste vergoeding betalen om toegang te krijgen tot de locatie. Early birds  moeten een badge bestellen op voorhand. Toegang wordt 1 uur voor het publiek verleend. Het doorzoeken van dozen die eigendom zijn van verkopers is verboden zonder specifieke toestemming van hen. Alle goederen moeten voorzichtig en met respect worden behandeld.

3.6) De vzw belooft levering van een voldoende aantal badges aan de standhouders. Deze badges worden verstuurd vóór het evenement.

3.7) De vzw behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen waarvan zij, of de locatie, achten geen respect te hebben voor de door hen opgelegde regels. En in alle gevallen waarin een persoon zich onder valse voorwendselen toegang verschaft tot de locatie. (Standhouders inbegrepen)

3.8) De leden die in order zijn met hun vergoedingen en op presentatie van hun badge hoeven geen inkomst ticket te kopen. Zij hebben het recht op hun vrije toegang tot een evenement georganiseerd door Photographia. Hun gratis toegangskaarten en gratis drankjes die door de vereniging worden verstrekt, kunnen niet worden gekopieerd en gedistribueerd. Drank tickets kunnen gebruikt worden door het lid en hun assistenten die hun officiële badge hebben. Tickets zijn nominatief en kunnen niet worden gebruikt bij een aanstaande evenement. Elke fraude zal de toepassing van punt 3.5) zien.