Onze team

  • Voorzitter : Michel Draguet
  • Penningmeest : Virginie Hulet
  • Secretaris : Amiet Alain